Wydarzenia     Adresy wspólnot    

M O D L I T W A    Z A    A S C

MODLITWA DO ŚW MARII DE MATTIAS ZA ADORATORKI KRWI CHRYSTUSA


O Mario De Mattias, powołana przez Ducha Świętego do świadczenia w Kościele o Miłości Baranka Ukrzyżowanego i Uwielbionego, prosimy Cię za wszystkimi Adoratorkami Krwi Chrystusa rozsianymi po całym świecie:
  • uczyń je Siostrami modlitwy i adoracji oraz spraw, aby umiały życie swoje każdego dnia składać w ofierze miłującemu Sercu Pana;
  • uczyń je silnymi i łagodnymi, wyczulonymi na głos Chrystusa, a przez Niego na każde wołanie i na każde milczenie ludzkiej nędzy;
  • uczyń je wiernymi i pełnymi entuzjazmu tak, aby żyjąc w Kościele i z Kościołem umiały realizować swój charyzmat, według natchnień Ducha Świętego;
  • uczyń je pokornymi i ubogimi, by ucząc się od każdej osoby i z każdego wydarzenia w życiu, potrafiły jednoczyć wszystko w Jezusie Chrystusie jako Głowie, Panu Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym. Amen.

Ciebie, Panie prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.


Pragnę abyś była radosna i zawsze zjednoczona z Bogiem... Nie zniechęcaj się. We wszystkim starajmy się wypełniać wołę Bożą.
Odwagi i ufności w Bogu. Nie martw się zbytnio. Czyń to, co możesz. Reszty dokona Maryja.
św. Maria De Mattias


MODLITWA O POWOŁANIA


„Pochylmy głowę u stóp Ukrzyżowanego i myślmy o Bogu obecnym...Dzieło nie jest nasze, lecz Boże...”
św. Maria De Mattias


O Duchu Święty, otwieram się na Twoje działanie, abym coraz pełniej mogła odpowiedzieć na powołanie do miłości adorującej i zbawczej, którym mnie obdarzyłeś. Dziękuję Ci za to, że mogę odpowiedzieć na to ustawiczne wołanie i zarazem proszę, abyś natchnął i inne dziewczęta do dzielenia się z nami charyzmatem adoracji i apostolstwa.
Proszę Cię za mną samą i za wszystkimi adoratorkami, gdziekolwiek się znajdują. Spraw, aby każda z nas stawała się coraz żywotniejszym członkiem wspólnoty. Spraw, abyśmy osiągnęły tożsamość paschalną w Chrystusie, do której zostałyśmy powołane i byśmy razem dążyły do pełni świętości.
Z ufnością w Krew Chrystusa i z wdzięcznością Ojcu za charyzmat, w którym uczestniczymy, proszę dla siebie i dla wszystkich adoratorek o łaskę miłości wiernej na zawsze.

Amen.