Wydarzenia     Adresy wspólnot    

Spotkanie osób odpowiedzialnych za dzieła prowadzone w ramach Stowarzyszenia Krwi Chrystusa
(Międzynarodowe spotkanie odpowiedzialnych za SKC)

16 - 17 października 2008 z inicjatywy i pod kierunkiem Generała Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS) - ks. Francesco Bartoloni w domu prowincjalnym misjonarzy, w Rzymie odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za dzieła prowadzone w ramach Stowarzyszenia Krwi Chrystusa (SKC) przez Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa (ASC) i Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS).

W spotkaniu wzięli udział:
 • s. Maria Paniccia (Rzym)
 • s. Blanca Sturm (Chorwacja)
 • s. Małgorzata Przybyło (Polska)
 • ks. Tullio Veglianti (Rzym)
 • ks. Peter Nobili (Kanada)
 • ks. Dawid Wróblewski (Polska)
 • ks. Józef Godlewski (Polska-Chorwacja)
 • ks. Willi Klein (Niemcy, Austria, Liechtenstein)

  Celem spotkania była wspólna praca nad rewizją statutów generalnych SKC.
  Zostały poruszone i przedyskutowane 3 kwestie:
  1. Historia, praca i aktualna sytuacja grup SKC w różnych prowincjach i regionach.
  2. Ujęcie teologii duchowości Krwi Chrystusa w Statutach Generalnych SKC.
  3. Struktura organizacyjna SKC.

  Na górze od lewej: ks. P. Nobili, s. B. Sturm, ks. J. Godlewski, ks. D. Wróblewski,
  ks. W. Klein, ks. T. Veglianti, ks. G. Ruchniewicz.
  Na dole od lewej: ks. Fr. Bartoloni, s. M. Paniccia, s. M. Przybyło.

  S. Maria Paniccia i ks. Tullio Veglianti do lutego usystematyzują materiał zebrany podczas spotkania. Dalsza praca będzie przebiegała w poszczególnych prowincjach, regionach a także w grupach stowarzyszonych, które mają się ustosunkować do otrzymanych materiałów. Wnioski i sugestie z poszczególnych prowincji, regionów zostaną przesłane do Generała Misjonarzy Krwi Chrystusa do końca czerwca. Na kolejnym spotkaniu tej samej grupy w październiku 2009 r. będzie (mamy nadzieję) finalizacja pracy nad statutami SKC.