Wydarzenia     Adresy wspólnot    
S I O S T R Y    A D O R A T O R K I    K R W I    C H R Y S T U S A

P O Z N A Ń

ul. Śniadeckich 9, m 13
60-773 POZNAŃ
tel. 061-86-56-565
e-mail: poznan@adoratorki.pl


1 września 1988 roku, czteroosobowa nowo utworzona wspólnota poznańska ASC zamieszkała w domu wolnostojącym na ul. Suszki 25.
W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, trzy siostry ASC podjęły pracę katechetyczną: dwie w parafii p.w. Opatrzności Bożej i jedna w parafii p.w. Matki Odkupiciela. Czwarta siostra rozpoczęła pracę w zakrystii w parafii p.w. Matki Odkupiciela.
W sierpniu 1989 roku właścicielka domu wymówiła siostrom możliwość dalszego zamieszkania i dlatego nastąpiła przeprowadzka do 3–pokojowego mieszkania na Os. B. Chrobrego 1c/72. Od 1 sierpnia 1989 roku jedna z sióstr – s. Adela Rostecka - podejmuje pracę w biurze parafialnym w parafii p.w. Św. Stanisława Kostki.
2 września 1990 roku, odbyła się kolejna przeprowadzka. Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, zamieszkały w kamienicy na ul. Śniadeckich 9 w mieszkaniu nr 13 (na terenie parafii św. Michała). Była to pięcioosobowa wspólnota: cztery katechetki i jedna kancelistka. Od 1 września 1990 roku siostry podjęły pracę w Szkole podstawowej nr 88 ( na terenie parafii p.w. św. Jerzego). W poznańskiej wspólnocie siostry ASC od początku nie tylko pracowały apostolsko ale i podejmowały studia na Papieskim Wydziale Teologicznym.
8 grudnia 1991 roku, w mieszkaniu sióstr została poświęcona kaplica p.w. bł. Marii De Mattias. Specjalnymi gośćmi na tej uroczystości, były: przełożona generalna s. Giuseppina Fragasso i ekonomka generalna s. Giuseppina Di Niro.
1 września 1993 roku – jedna z sióstr pracujących w szkole podejmuje także pracę nauczyciela akademickiego na PWT.
1 września 2005 roku, po zakończeniu pracy apostolskiej w parafii św. Jerzego (Szkoła podstawowa nr 88) siostra s. Halina Cyganowska podjęła pracą katechetyczną w Zespole Szkół Handlowych im. Oskara Langego na ul. Śniadeckich.
Obecnie we wspólnocie są cztery osoby. W parafii św. Michała posługują dwie siostry ASC – kancelistka s. Elżbieta Bukis i katechetka przygotowujących się do sakramentu bierzmowania s. Teresa Szyper. Siostra Gabriela Janikula, od roku 1999 pracuje jako wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, obecnie jako adiunkt w Zakładzie Katechetyki i Pedagogiki Chrześcijańskiej – od 1 lipca 2008 jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Chrześcijańskiej i Dialogu WT UAM a także współpracuje z Internetowym Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN Scholaris i w zespole autorów tworzących program katechetyczny Dar spotkania z Bogiem wydawanym przez wydawnictwo Biblos w Tarnowie.
Każda z sióstr wykonując powierzoną jej pracę, służy Bogu i „drogiemu bliźniemu” zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia.

Do wspólnoty należą:
  • s. Bukis Elżbieta
  • s. Gałka Maria
  • s. Janikula Gabriela
Poznań - archiwum