Wydarzenia     Adresy wspólnot    
S I O S T R Y    A D O R A T O R K I    K R W I    C H R Y S T U S A

P O Z N A Ń

ul. Śniadeckich 9, m 13
60-773 POZNAŃ
tel. 061-86-56-565
e-mail: poznan@adoratorki.pl


Obecnie we wspólnocie są dwie siostry. W parafii św. Michała posługuje jako kancelistka s. Elżbieta Bukis. Każda z sióstr wykonując powierzoną jej pracę, służy Bogu i „drogiemu bliźniemu” zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia.