Wydarzenia     Adresy wspólnot    

Z A R Z Ą D    G E N E R A L N Y


  • s. Nadia Coppa - Przełożona Generalna
  • s. Matija Pavić - Radna Generalna
  • s. Bridget Pulickakunnel - Radna Generalna
  • s. Dani Brought - Radna Generalna
  • s. Wiesława Przybyło - Radna Generalna
  • s. Maria Grazia Boccamazzo - Sekretarka Generalna
  • s. Manuela Nocco - Ekonomka Generalna