Wydarzenia     Adresy wspólnot    

Z A R Z Ą D    G E N E R A L N Y


  • s. Barb Smith - Radna Generalna
  • s. Nadia Coppa- Radna Generalna
  • s. Zita Resch - Radna Generalna
  • s. Mariamma Kunnackal - Przełożona Generalna
  • s. Sonia Matos - Radna Generalna
  • s. Patrizia Pasquini - Sekretarka Generalna
  • s. Susan Welsby - Ekonomka Generalna