Wydarzenia     Adresy wspólnot    

I N F O R M A C J E    O    A S C

Adoratorki KRWI CHRYSTUSA
Powołaniem zgromadzenia jest adoracja Krwi Chrystusa. Z adoracji tej wypływa gotowość sióstr do służby apostolskiej. Zakładając zgromadzenie w 1834 r., św. Maria De Mattias m.in. pragnęła, aby poprzez dzieło adoratorek Krew Chrystusa czczona była na całym świecie.

Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, Adoratrices Sanguinis Christi (ASC).

Charyzmat: Adoracja Krwi Chrystusa, mobilizująca do służby apostolskiej.
Charyzmatem, który św. Maria De Mattias otrzymała od Ducha Świętego i przekazała nowemu zgromadzeniu, jest „pełnia miłości". Zafascynowana osobą Chrystusa, który przelał Krew dla zbawienia ludzi, powtarzała często: „Pielęgnujmy w naszym sercu miłość ku Jezusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu oraz zabiegajmy o to, aby był On poznany i kochany przez wszystkich. Świadomość, że Chrystus odkupił nas wszystkich, napełnia mnie pragnieniem pomocy drogim bliźnim...". Tworząc zgromadzenie i wyznaczając jego zadania, założycielka szczególny nacisk kładła na chrześcijańskie wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej dążeniem było, aby Krew Chrystusa czczona była na całym świecie.

Hasło: „Błogosławiona Krew Jezusowa".

Data założenia: 4 marca 1834 roku, definitywnie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 28 stycznia 1878 roku, w Polsce od 1946 roku.

Założycielka: Św. Maria De Mattias.

Przełożona generalna: s. Mariamma Kunnackal, Via Beata Maria de Mattias Mattias 10, 00183 Roma, Włochy, tel. (0-039 6) 70 49 67 02, fax 77 20 88 84.

Przełożona Prowincji Wrocław: s. Wiesława Przybyło, ul. Szymanowskiego 25, 51-609 Wrocław, tel. 071 - 337 45 45, fax: 071-34-80-866

Opis stroju: w Prowincji Wrocław - czarny lub szary dwuczęściowy habit zwany garsonką, na głowie welon, na szyi łańcuszek z serduszkiem i krzyżykiem.