Wydarzenia     Adresy wspólnot    

Z A R Z Ą D    P R O W I N C J A L N Y
S. EWA KLEPS
Przełożona Prowincjalna
e-mail: klepse@adoratorki.pl

S. ELŻBIETA KURNATOWSKA
Radna Prowincjalna
e-mail: kurnatowskae@adoratorki.pl

S. BERNADETTA PAJDZIK
Radna Prowincjalna
e-mail: b.pajdzi@wp.plS. BOŻENA MATOMISZ
Sekretarka Prowincjalna
e-mail: sekretariat@adoratorki.pl

S. MARIA GRYGIEL
Ekonomka Prowincjalna
e-mail: grygielm@adoratorki.pl