Wydarzenia     Adresy wspólnot    

Z A R Z Ą D    P R O W I N C J A L N Y

s. BOŻENA HULISZ

Przełożona Prowincjalna
S. EWA KLEPS
radna prowincjalna
e-mail: klepse@adoratorki.pl

S. MARIA GRYGIEL
radna prowincjalna, ekonomka prowincjalna
e-mail: grygielm@adoratorki.pl

S. BOŻENA MATOMISZ
sekretarka prowincjalna
e-mail: sekretariat@adoratorki.pl