Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ćD w u s e t n a    r o c z n i c a    u r o d z i n

M A R I I    D E    M A T T I A S


4      l u t e g o      1 8 0 5    -    2 0 0 5


Drogie Siostry,

Już od kilku lat cale nasze Zgromadzenie przygotowuje się do celebracji 200. Rocznicy Urodziń naszej Założycielki sw. Marii De Mattias. Zagłębiając i podziwiając piękno Jej życia chciałyśmy bardziej poznać Ją samą, a także charyzmat, którym przez Nią Bóg nas obdarzył. Mamy nadzieję, że owocem tych przygotowań i samej Uroczystości będzie wzrost świętości życia każdej adoratorki i czcicieli Krwi Chrystusa.
Jako Prowincja nasze uroczyste dziękczynienie za Bożą miłość okazaną w osobie św. Marii De Mattias pragniemy złożyć w rocznicę jej urodzin 4 lutego 2005 r. Podczas Mszy św., która będzie odprawiona o godz 17.30 w kaplicy Cudownego Obrazu NMP na Jasnej Górze w Częstochowie, u stóp Maryi, której tak bardzo ufała.
Bardzo serdecznie zapraszamy siostry, czcicieli Marii De Mattias i przyjaciół zgromadzenia do udziału w tym radosnym świętowaniu.
Niech Bóg przez wstawiennictwo św. Marii De Mattias obficie darzy nas swymi łaskami i uzdolni nasze serca do przyjęcia wszystkiego, co dla nas przygotował.
s. Lucja Lis
Przełożona ProwincjalnaCo za pociecha jest widzenie, że Adoratorki
Przenajdroższej Krwi Jezusa
mają tylko jedno serce, sprawiają, że
rozbrzmiewa hymn wdzięczności
nieskończonej dobroci Boga wtedy, gdy
ofiarowują Krew Jego Syna
za pojednanie Nieba z ziemią,
ziemi z Niebem.
(Maria De Mattias)