Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć

Dwustelecie narodzin Świętej Marii De Mattias 4 lutego 2005 r.

Trudno jest opowiedzieć co znaczy świętowanie drugiego stulecia narodzin świętej Marii De Mattias. Wiele jest emocji, obaw, czy aby da się w kilku słowach naprawdę opisać wszystko to co było dziełem łaski i radosnych przeżyć ASC i wielu czcicieli, którzy wraz z nami świętowali 200. lecie urodzin Świętej.
W tych kilku słowach przedstawiamy kronikę wiadomości najważniejszych celebracji mających miejsce w Vallecorsa (FR) i w Rzymie.


W Vallecorsa (FR) – nabity program święta rozpoczął się już w niedzielę 9 i 16 stycznia ,w parafiach rejonu, w których zostały przedstawione i wybrane niektóre listy świętej Marii De Mattias.
W Vallecorsa, w niedzielę 23 e 30 stycznia były wygłoszone konferencje o. Michele Colagiovanni, CPPS, i S. Angeli Di SpiritoASC. Celebracja z 4 lutego była poprzedzona uroczystym Triduum, ożywionym miejscowym chórem przy uczestnitwie licznych sióstr i wiernych.

4 lutego 2005

Uprzywilejowanym miejscem celebracji stało się rodzinne miasteczko Marii De Mattias - Vallecorsa.
Święto jej rodzinnej ludności stało się świętem tego ludu, które Eucharystią o godz. 10.30, na placu stawiała czoło wiatru i ostremu klimatowi. Jednak ciepło płynęło z wielkiej rodziny związanej ze Świętą na różne sposoby: miejscowość, z której wyszła i tłum sióstr adoratorek przez nią założonych. Plan na którym został postawiony jej pomnik z okazji jej beatyfikacji (1950 r.) przyjął w swoje objęcia ludność, w ciżbie zgromadzoną wokół swojej słynnej mieszkanki: siostrę Vittorię Tomarelli, przełożoną generala wraz z Zarządem i licznymi współcelebransami, Bp Salvatore Boccaccia z Frosinone, o. Barry Fischer, Moderatora generalnego C.PP.S. wraz z misjonarzami, proboszczów z Acuto i Vallecorsa oraz innych....5 lutego 2005

W Rzymie, uroczystości rozpoczęły się Triduum do Marii De Mattias w kościele Przenajdroższej Krwi Chrystusa, w którym uczestniczyły siostry wspólnoty międzynarodowej i wierni. Rozpoczynało się ono każdego dnia nieszporami i Eucharystią celebrowaną pierwsze dwa dni przez o. Giovanni Francilia, przełożonego Prowincji włoskiej C.PP.S, i przez o. Barry Fischer, Moderatora generalnego C.PP.S.
Natomiast główna uroczystość w kościele zawierającym doczesne szczątki Świętej odbyła się 5 lutego. Eucharystię celebrował kardynał Angelo Sodano i 33 koncelebrantów, wśród których, Bp Lorenzo Loppa z Anagni, Bp Francesco Marinelli z Urbino i Bp Edward Nowak, Sekretarz Kongregacji di Spraw Świętych, O. Barry Fischer, Moderator generalny C.PP.S., O. Giovanni Francilia, przełożony prowincjalny włoskiej prowincji i niektórzy radni oraz liczni Misjonarze Przenajdroższej Krwi. Kościół pękał od sióstr adoratorek i wiernych. Oprócz władz duchownych przybyły liczne władze świeckie, wśród nich Francesco Storace, Przezes Regionu Lazio, Mariapia Garavaglia, wiceprezydent Rzymu, Maurizio Oliva, Prezes Zarządu Miejskiego IX, na terenie którego mieści się dom generalny.S. Vittoria Tomarelli, przełożona generalna, powitała Kardynała Angelo Sodano i podziękowała mu w imieniu wszystkich Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, słowami pełnych serdeczności i przywiązania:
…Ten kościół, nie jest wielki ani tak ważny jak wiele innych kościołów w Rzymie, ale jest sercem Zgromadzenia, ponieważ przechowuje ciało naszej Założycielki i jest poświęcony Przenajdroższej Krwi, Tajemnicy Odkupienia dla której Maria De Mattias oddała całe swoje życie.
Jesteśmy wdzięczne, Eminencjo, za Twoją obecność, ponieważ poprzez Ciebie chcemy wyrazić nasze bycie Kościołem, na wzór Marii De Matias, zawsze posłusznej i zawsze wewnętrznie ukojonej słowami biskupów, mimo trudności wyrażenia w pełni swojej misji kobiety owego czasu..
Dzisiejszego wieczoru każda adoratorka ze wszystkich zakątków świata jest obecna wokół tego ołtarza myślami i modlitwą, by celebrować św. Marię De Mattias prosić o łaskę kontynuowania w świecie jej prorockiej i charyzmatycznej obecności ».Była to celebracja uroczysta, skromna i pełna skupienia, z liturgią dopiętą na ostatni guzik. Modlitwa wiernych z udziałem ASC z każdego kontynentu na którym jest obecne Zgromadzenie, była wymownym znakiem międzynarodowości i niejako zebrała wszystkie adoratorki z całego świata. Na tej uroczystości zostało poświęcone nowe dzieło Marii De Mattias: obraz artysty Brogli, który ukazuje ją u stóp krzyża w adoracji. Obraz został umieszczony i odkryty z tej okazji w kaplicy św. Marii De Mattias nad urną przechowującą jej doczesne szczątki.