Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć

Pamiątkowy medal

Z okazji Dwustelecia narodzin Założycielki, Zarząd Generalny zrealizował wybicie medalu upamiętniającego tak wielkie wydarzenie. Obydwie strony medalu w powiększonym wymiarze zostały wmurowane w ścianę na zewnątrz wejścia do Domu - Muzeum Marii De Mattias w Vallecorsa.

Na pierwszym planie postać Świętej, kontemplującej Krzyż z którego otrzymuje wskazówki co do życia i misji. Modelowanie miękkie, ale zdecydowane, kształtuje rysy kobiety mocnej, charyzmatycznej i pełnej człowieczeństwa. Napis wokół medalu identyfikuje osobę i wydarzenie
Pełna harmonii kompozycja przedstawia ważne elementy wydarzenia: w górze herb Vallecorsa, rodzinnego miasta Świętej, na prawo i lewo fragmenty domu w którym żyła i Brama Missoria, którą wyszła, by wypełnić powierzone jej Dzieło. Na piewszym planie dla podkreślenia charyzmatu widzimy Baranka przebitego z którego wypływa krew: cenny symbol Miłości Chrystusa, który napełnił swoją Tajemnicą życie i posłannictwo Marii De Mattias.