Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć

Fotoreportaż z jubileuszu


Spotkanie w Kaplicy RóżańcowejKonferencja wygłoszona przez ks. prof. dr hab. Tomasza Jelonka (PAT Kraków)
Krew Chrystusa w Biblii


Otwarcie jubileuszu przez Przełożoną Prowincjalną s. Lucję Lis
ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek


Montaż słowno-muzyczny

nowicjuszki ASC, bracia i klerycy CPPS


Świadectwa - moje spotkanie z św. Marią De Mattias

Misjonarz Krwi Chrystusa
Monika Waluś
Przedstawicielka Stowarzyszenia Krwi Chrystusa


s. Krystyna Kusak ASC
Przedstawicielka Stowarzyszenia Krwi Chrystusa
Przedstawicielka Stowarzyszenia Krwi Chrystusa


Msza św. w Kaplicy Jasnogórskiej

Główny celebrans o. Jarek CPPS przygotowuje się do mszy św.
Liturgia słowa - s. Alina Bilecka
Liturgia słowa - przedstawicielka SKC

Liturgia słowa - Ewangelia ks. prof. dr hab. Piotr Liszka

Dziękczynienie - ks. prałat Wojciech Tokarz (proboszcz parafii pw. św. Benifacego we Wrocławiu


Kolacja w Domu św. Wawrzyńca u Misjonarzy Krwi Chrystusa

Tort jubileuszowy


Konferencja wygłoszona przez s. Wiesławę Przybyło ASC