Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć

A C U T O    I    V A L L E C O R S A

Ta nieśmiała, wrażliwa dziewczyna,
ukryta w Vallecorsa, objawiła się w najpierw w Acuto ...............


Wszystko rozpoczęło się w Vallecorsa 4 lutego 1805 roku, w południowej części Lacjum, która wtedy należała do regionu Marittima i Campagna, na południu Państwa Kościelnego, co dzisiaj odpowiada regionowi Frosinone i Latina, gdzie urodziła się Maria De Mattias. W tym czasie Vallecorsa liczyło około trzech tysięcy mieszkańców: gospodarzy, pasterzy i rzemieślników. Prowadzili życie trudne i niepewne tak ze względu na teren górzysty i nieurodzajną ziemię, jak i z powodu różnego typu przybyszów oraz bliskość granicy z królestwem Neapolu. Tak, czy inaczej, nie można powiedzieć, że była to miejscowość spokojna. Było zupełnie odwrotnie. Panujący bandytyzm był przyczyną chaosu i przemocy. W tym czasie, kiedy władze były przejściowe, można było zauważyć rodzące się spory, nienawiści, zdrady.
Gdy Maria miała osiem lat rodzina De Mattias przeprowadziła się na terenie Vallecorsa do kamienicy, którą ojciec otrzymał w spadku po śmierci syna Aleksandra. W tym domu prostota nie ukrywała dostatku i godności społecznej rodziny De Mattias. W tej nowej rodzinnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, Maria otrzymała swój pokój.Acuto ..............


Acuto było małą miejscowością położoną w Górach Ernici (północna część Ciociarii), liczącą około 2,5 tys. mieszkańców.
Wiosną 1834 roku, Maria De Mattias odpowiadając na list bpa Giussepe Mario Lais, który poszukiwał dla swojej diecezji nauczycielek, z pośród dwóch propozycji wybrała Acuto, ponieważ było dalej od Vallecorsa.
1 marca 1834 roku, 29.letnia Maria w towarzystwie służącej Marii Tullio, brata Michela, i misjonarza Krwi Chrystusa - Biagio Valentiniego, opuściła Vallecorsa, opuściła swojego ojca.Chętnie udaje się do Acuto, skoro posłuszeństwo tego wymaga, lecz idzie tam nie tylko by otworzyć szkołę, ale by założyć zgromadzenie. 2 marca Maria przybyła do Acuto, i tam 4 marca otworzyła szkołę dla dziewcząt i dała początek nowej rodzinie zakonnej - Adoratorkom Boskiej Krwi Chrystusa. Szkoła i pierwszy zarazem klasztor mieściły się w tych samych pomieszczeniach (trzy małe pokoje mieszkalne). Początki były trudne