Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ćObraz kanonizacyjny św. Marii De Mattias

K A N O N I Z A C J A

R z y m   1 8 . 0 5 . 2 0 0 3


Fragmenty homilii ze Mszy św. kanonizacyjnej
18 maja 2003

Maria De Mattias była całkowicie porwana tajemnicą Krzyża.
Miłość do Jezusa Ukrzyżowanego wyraziła się w niej miłością do dusz i pokornym oddaniem "drogiemu bliźniemu".
Polecała: "Uczmy się cierpieć dla Jezusa, który z tak wielką miłością oddał za nas swoją krew. Trudźmy się, by zdobywać dusze dla nieba".
Zachęcała też wszystkich - także i nas dzisiaj - do pójścia za Barankiem, który ofiarował się za nas i to aż do złożenia ofiary ze Swojego życia.


Przełożona Generalna Vittoria Tomarelli z relikwiarzem św. Marii De Mattias
s. Maria Piniccia, postulatorka do spraw Kanonizacji Marii De Mattias
Krešimir Zorica - Chorwat uzdrowiony w dzieciństwie za wstawiennictwem św. Marii De Mattias

Z przemówienia Jana Pawła II podczas audiencji
19 maja 2003

Kanonizacja Marii De Mattias jest doskonałą okazją do pogłębienia lekcji jej życia oraz do tego, by z jej życia wziąć to, co może pomóc w naszym życiu osobistym.
Myślę przede wszystkim o was, drogie siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, które radujecie się z wyniesienia na ołtarze waszej Założycielki, a także o was, wierni i czciciele tworzący jej duchową rodzinę.
Przesłanie Matki De Mattias jest skierowane do wszystkich chrześcijan, ponieważ ukazuje podstawowe zadanie, jakim jest "mieć wzrok utkwiony w Chrystusie" w każdej chwili życia, nie zapominając nigdy, że On odkupił nas za cenę swojej krwi: "Oddał ją wszystką - powtarzała - oddał za wszystkich".
Życzę, aby wielu poszło za przykładem nowej Świętej. W swoim życiu czyniła wszystko, aby szerzyć chrześcijańskie przykazanie miłości poprzez prowadzenie do jedności i uzdrawianie trudnych sytuacji ówczesnego społeczeństwa. Łatwo można zauważyć, że jej przesłanie i dziś jest bardzo aktualne.