Wydarzenia     Adresy wspólnot    
Sesja formacyjna dotycząca duchowości Krwi Chrystusa

Dnia 7 listopada w Kościele Najświętszego Ciała i Krwi w Bolesławcu odbyła się sesja formacyjna dotycząca duchowości Krwi Chrystusa. Zorganizowana została przez proboszcza parafii ks. Andrzeja Gidzińskiego - Asystenta Kościelnego SKC na terenie Diecezji Legnickiej oraz przez Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa. Sesja połączona była z uroczystym poświęceniem dzwonu kościelnego nazwanego im Marii De Mattias - założycielki Zgromadzenia Sióstr ASC i patronki Bolesławca. Podczas sesji zostały wygłoszone trzy konferencje:
  1. Krwawa ofiara Chrystusa na tle historii ofiar;
  2. Maria De Mattias - kobieta oddana człowiekowi;
  3. Krzyk krwi jako wyzwanie dla każdego.


W przerwie między konferencjami odbyła się projekcja filmu o św. Marii De Mattias. Po sesji została odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Marka Mendyka. W swojej homilii m.in. wskazywał na Krzyż Jezusa Chrystusa nadający sens każdemu cierpieniu współczesnego człowieka. Liturgię ubogacił śpiew chóru pod kierunkiem Aleksandra Samostrokowa.


Spotkanie to zgromadziło wiele osób żyjących i zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa, nie zabrakło przedstawicieli władz miasta Bolesławca, duchowieństwa i sióstr zakonnych. Uroczystość zakończyła się wspólną agapą.